Skip to main content

Rejsebestemmelser

Køb af rejse
Reservation kan ske ved henvendelse til Ans Rejser. Reservationen er bindende, når depositum er betalt. Er afrejsen mindre end 60 dage fra bestillingsdato, skal hele rejsens pris betales med det samme.I øvrige tilfælde gælder nedenstående regler.

Depositum
Betales senest 8 dage efter rejsen er bestilt.
Busrejser:  kr. 1.000 pr. person
Flyrejser:  kr. 2.500 pr. person

Restbeløb
Skal være indbetalt senest 60 dage inden afrejsedato.

Inkluderet i rejsens pris
Prisen, dens indhold og eventuelle tillæg er anført under de enkelte rejser. Alle priser er pr. person og er baseret på at 2 personer deler et dobbeltværelse.

Aflysning fra vor side
Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændigheder (efter vores skøn) gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldinger. Ved en eventuel aflysning får deltagerne besked senest 21 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

Hoteller
Vi samarbejder med mange overnatningssteder, hovedsageligt 3- og 4-stjernede hoteller. Overnatningsstederne er beskrevet under de enkelte rejsemål. På nogle overnatningssteder kan værelserne være forskelligt udstyret og af forskellig størrelse, ligesom der kan være forskel i beliggenhed (fx facade eller bagside). De fotos, der vises i kataloget, på hjemmesiden og på eventuel hotelhjemmeside, skal derfor kun ses som eksempler og er ikke udtryk for, at alle værelser ser ud som det viste. Enkeltværelser er ofte små og ikke altid udstyret på samme måde som dobbeltværelser.

Vi forbeholder os ret til at skifte hotel til et andet med mindst samme standard.

Sygesikringsbevis og forsikring
Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det blå EU sygesikringskort. Det påhviler den enkelte rejsedeltager selv at tegne øvrig relevant forsikring, herunder bl.a. rejseforsikring, ulykkesforsikring, specialforsikring for eget udstyr (fx cykel), forsikring for lejet udstyr mv. Ans Rejser anbefaler at du tegner de nødvendige forsikringer. Ans Rejser sælger forsikringer gennem Europæiske Rejseforsikring. Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer.

Pas / Visum
På alle rejser udenfor Danmark skal der medbringes pas. Det er den enkelte rejsedeltagers ansvar selv at undersøge eventuelle krav til visum.

Medicin
Husk at medbringe nødvendig medicin. Medicinen skal være i håndbagagen og medbringes i originalpakningen. Ved rejser til Schengenlande skal der for visse former af medicin udstedes et såkaldt medicinpas. Dette fås ved henvendelse til dit apotek.

Pladser i bussen
Pladsreservation foretages samtidig med bestillingen af rejsen og koster kr. 95 per person. Hvis du gerne vil sikre dig et bestemt sæde i bussen, kan vi opfordre til at bestille så tidligt som muligt. Vi tager forbehold for ændringer og bustyper.

Udeblivelse, manglende pas, visum mv.
Udeblivelse ved afrejse, for sent fremmøde i henhold til tid og sted på rejsebeviset, manglende rejsedokumenter mv. kan medføre at du ikke kan deltage på rejsen. Der ydes ikke refusion af det indbetalte beløb i disse tilfælde. Afvises en gæst under rejsen som følge af ugyldigt pas, manglende visum mv., ydes der ikke refusion som følge af afbrudt rejse. Eventuel hjemtransport sker for egen regning.

Reklamationer
Eventuelle klager skal fremsættes omgående overfor rejselederen / tur-lederen. Der modtages ikke klager over uensartede værelser. Såfremt et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen genfremsættes hurtigst muligt og senest 14 dage efter hjemkomst til Ans Rejser. Er du ikke tilfreds med vores behandling eller afgørelse af klagen, kan du anke sagen til PAKKEREJSE-ANKENÆVNET, Røjelskær 11, 2840 Holte, tlf. 4546 1100.

Rejsegarantifond
Vi er medlem af Rejsegarantifonden (Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby), medlemsnummer 3316. Vi opfylder dermed alle gældende krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi. Gebyr til Rejsegarantifonden er inkluderet i rejsens pris.

Særlige hensyn og mobilitet
Det forventes at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne på rejsen. Som udgangspunkt vil der ikke være mulighed for særlig hensyntagen eller hjælp fra Ans Rejser personale. Er der særlige ønsker til specialkost (glutenfri kost, diabetiker eller lignende) skal dette altid oplyses ved bestilling af rejsen. Særlige menuer vil blive så vidt muligt serveret, ud fra de muligheder de enkelte steder kan tilbyde.

Ansvarsforsikring
I henhold til Lov nr. 472 om pakkerejser, gældende for alle rejser i dette program, har Ans Rejser tegnet udvidet ansvarsforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring A/S.

Forbehold
Ret til ændringer til rejseruter, transportform, overnatningssted, program, datoer, priser mv. forbeholdes, såfremt der måtte være forhold, som nødvendiggør dette. Ans Rejser kan ikke drages til ansvar for forsinkelser som følge af forhold, som Ans Rejser er uden indflydelse på, herunder trafikuheld, vejrlig mv. Ans Rejser kan ligeledes ikke drages til ansvar for force majeure. Eventuelle opståede merudgifter i sådanne tilfælde påhviler rejsedeltagerne. Der tages forbehold for eventuelle moms- og afgiftsreguleringer samt for trykfejl.

Ans Rejser kan som rejsearrangør efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:
Prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder, skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris: 3.000 DKK
Heraf brændstoftillæg: 200 DKK
Ændring: Stigning i brændstoftillæg: 50 DKK
Beregning: 200 DKK + 50 DKK
Ny pris: 3.050 DKK

Aftalt pris: 3.000 DKK
Heraf skatter og afgifter: 500 DKK
Ændring: Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK
Beregning: 500 DKK + 100 DKK
Ny pris: 3.100 DKK

Ved ændringer i rejsens pris underrettes den rejsende om prisforhøjelser på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen. 

Afbestilling på grund af sygdom
Ved bestilling af rejsen kan du tegne en sygeafbestillingsforsikring hos Ans Rejsers samarbejdspartner, Europæiske Rejseforsikring. Sygeafbestillingsforsikring skal være betalt senest samtidigt med depositum. Hvis du har tegnet sygeafbestillingsforsikring og må aflyse rejsen på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rejsedeltager eller i nærmeste familie, refunderes alle de indbetalte penge med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen og eventuelt afholdt viseringsudgifter samt billetter til arrangementer mv., som ikke kan refunderes. 

Afbestilling uden afbestillingsforsikring
Ved afbestilling hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring, gælder følgende:

  • Ved afbestilling af rejse når der er 61 dage, eller flere dage til afrejse, er depositum tabt.
  • Ved afbestilling af rejse når der er 60 dage, eller færre dage til afrejse, er hele rejsens beløb + eventuelle tilkøb tabt.
Kontakt os
Adresse:
Ans Rejser A/S
Engdahlsvej 14
7400 Herning