Rejseforsikring

Sygesikringsbevis og forsikring

Afbestillings- og rejseforsikringer
Ved bestilling af rejse kan der ligeledes bestilles rejseforsikringer. Ans Rejser er agent for Europæiske ERV og formidler deres udbud af forsikringer. De mest anvendte forsikringstyper er:

Hvordan er reglerne for det gule- og det blå kort sundhedskort?
Fra den 1. aug. 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring. Du kan dog anskaffe dig det blå kort, der giver ret til at benytte sundhedsvæsenet i EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Du skal dog her være opmærksom på, at Det blå kort ikke dækker hjemtransport eller alle sundhedsomkostninger, men blot sidestiller dig med borgere i det land du rejser i.

Afbestillingsforsikring
Afbestilling sikrer dig, at du kan få penge tilbage for det, du har betalt forud for din rejse, hvis du ikke kan tage af sted på grund af for eksempel akut opstået sygdom, eller tilskadekomst. Forsikringen dækker både hotel og flybilletter, hvad enten du har booket via et rejsebureau eller selv har arrangeret din rejse.

Rejseforsikring
Med en rejseforsikring fra Europæiske er du sikret hjælp under hele rejsen. Du har adgang til Europæiskes alarmcentral 24 timer i døgnet – hvis du bliver syg, kommer til skade eller mister dine ejendele. Hvis du kommer til skade eller bliver syg under din rejse, dækker vi din transport hjem til Danmark. En rejseforsikring giver bl.a. også dækning ved hjemkaldelse, hvor Europæiske arrangere alt det praktiske, hvis en i din nærmeste familie i Danmark bliver livstruende syg eller dør.

Det vil sige, at hvis du f.eks. rejser til Frankrig og de der har egenbetaling ved lægebesøg og hospitalsophold, så vil dette også gælde for dig. Dette kan blive en dyr affære og det kan derfor anbefales, at man tilkøber en privat rejseforsikring.

Alle rejsedeltagere skal være i besiddelse af det blå EU sygesikringskort. Det påhviler den enkelte rejsedeltager selv at tegne øvrig relevant forsikring, herunder bl.a. rejseforsikring, ulykkesforsikring, specialforsikring for eget udstyr (fx cykel), forsikring for lejet udstyr mv.

Ans Rejser anbefaler at du tegner de nødvendige forsikringer.

Europa:
Årsrejseforsikring basis inkl. hjemtransport u. 70 år kr. 277
Årsrejseforsikring basis inkl. hjemtransport o. 70 år kr. 416
Årsrejseforsikring basis inkl. hjemtransport o. 80 år kr. 554

Verden
Årsrejseforsikring basis inkl. hjemtransport u. 70 år kr. 611
Årsrejseforsikring basis inkl. hjemtransport o. 70 år kr. 916
Årsrejseforsikring basis inkl. hjemtransport o. 80 år kr. 1.222

Årsafbestillingsforsikring ved rejser op til kr. 10.000 - kr. 272
Årsafbestillingsforsikring ved rejser op til kr. 30.000 - kr. 656
Enkeltafbestillingsforsikring 6,067% af rejsens pris.

Europæiske EVR - Forhåndstilsagn
Personer der har en kronisk sygdom, har være hospitalsindlagt eller haft ændringer af medicineringen inden for 2 måneder inden for køb/afrejse, skal der indhente et forhåndstilsagn. Forhåndstilsagnet skal ansøges hos Europæiske ERV.
Bemærk at du også ved tilfælde hvor du har været til læge eller anden behandling uden for normale kontrolbesøg, nyopståede lidelser eller alvorlige kroniske lidelser, også skal søge om et forhåndstilsagn.
Læs her mere om forhåndstilsagn og hvordan du søger det. Klik her.   

Ans Rejser sælger forsikringer gennem Europæiske Rejseforsikring. Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer.